8 ETOS KERJA PROFESIONAL8 ETOS KERJA PROFESIONAL

1. Kerja adalah rahmat,
   aku   bekerja  tulus penuh syukur

2. Kerja adalah amanah, aku bekerja benar penuh   tanggungjawab

3. Kerja adalah panggilan,
    aku bekerja tuntas penuh integritas

4. Kerja adalah aktualisasi,
    aku bekerja penuh semangat

5. Kerja adalah ibadah,
    aku bekerja serius penuh kecintaan

6. Kerja adalah seni,
    aku bekerja cerdas penuh kreatifitas

7. Kerja adalah kehormatan,
    aku bekerja tekun penuh keunggulan

8. Kerja adalah pelayanan, aku bekerja sempurna penuh kerendahan hati